Druhy závažných závad na vozidle, kvůli kterým přijdete o řidičák, 5 bodů a 10 tisíc pokuty

Zákon vyjmenovává seznam závad na vozidle, které ohrožují bezpečnost silničního provozu a trestá je odebráním řidičáku až na jeden rok, 5 trestnými body a vysokou pokutou.

0

Chybějící platná technická prohlídka přijde draho

Propadlá technická prohlídka je přestupek, za který můžete dostat blokovou pokutu až 2500Kč

Pokud však policista na vozidle najde závadu, která spadá mezi závažné, je postih podle o vyhlášky 341/2002 Sb. drastický. Čeká vás pokuta 5-10 tisíc korun společně s odebráním řidičského průkazu od 6 do 12 měsíců a 5 trestných bodů. 

Závady na vozidle, ohrožující bezpečnost provozu

Níže najdete přesné znění paragrafu § 36, shrneme si základní body. 

  • nesvítící osvětlení na straně směrem do vozovky, oslňující nebo upravení osvětlení (např. nehomologované halogeny!)
  • prasklé čelní sklo více než 2cm a zatmavení
  • prasklý výfuk nebo potrubí, úprava hlasitosti
  • bouraná karoserie ohrožující provoz
  • únik provozních kapalin a oleje
  • sjeté nebo poškozené pneumatiky
  • přetížení vozidla
  • poškozené brzdy nebo řízení

 

§ 36 Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.

 

(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,
a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

c) způsobují-li světlomety oslnění,

d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,

e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy
a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,

b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70%.

 

(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.

 

(5) Závadou podle odstavce 1 na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

 

(6) Závadou podle odstavce 1, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy,
a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,

b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,

c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.

 

(8) Závadou podle odstavce 1 je vždy překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu.

 

(9) Závadou podle odstavce 1, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavky na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

 

(10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinné zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Patří do rubriky: Motorismus
Upravit
comments powered by Disqus