Můžete pořizovat audio a video záznam a nahrávat policisty při výkonu služby?

K pořizování záznamu výkonu služby např. nahráváním na mobilní telefon nepotřebujete souhlas policie, nesmíte ho však svévolně zveřejnit. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva vnitra. 

0

Z oficiálního stanoviska Ministerstva vnitra vyplývá, že k zaznamenávání úkonů policistů ve výkonu služby na veřejně přístupném místě není v rozporu se zákonem, a to včetně identifikačního čísla nebo registrační značky služebního vozidla. 

Příslušníci Policie ČR a Městské nebo Obecní policie jsou ve službě považováni za úřední osoby a požívají zvýšené ochrany, ale občané je mohou během plnění jejich zákonných úkolů monitorovat zejména za účelem kontroly výkonu veřejné moci, dále uplatňovat svá práva na informace a pořizovat záznamy pro zpravodajské, umělecké účely nebo pro ochranu práv a svobod. Pořizování záznamu a zejména jeho další nakládání však nesmí zasahovat do osobnostních práv nad míru přiměřenou situaci.

 

Ze stanoviska tedy vyplývá, že je možné policistu nahrávat např. během silniční kontroly pro vlastní ochranu, avšak není možné takový záznam bez souhlasu zveřejnit na internetu. 

Patří do rubriky: Motorismus
Upravit
comments powered by Disqus