Bodový systém řidičů, tabulka trestných bodů, kolik jsou pokuty

0

Sestavili jsme přehlednou aktuální tabulku trestných bodů a výše pokut řidičů motorových vozidel za dopravní přestupky. Aktuální přehled pro rok 2024.

Bodový systém vydává zákonem Ministerstvo dopravy a je platný pouze pro řidiče motorových vozidel na území České republiky. Horní hranice je stanovena na 12 bodů, trestné body se sčítají, po dosažení 12 bodů dojde k odebrání řidičského průkazu na 12 měsíců a pro jeho vrácení je nutné absolvovat přezkoušení v autoškole a psychotesty. 

Tabulka přestupků a trestné body v roce 2024

Přidělování a mazání bodů

Jednorázově lze získat maximálně 7 bodů, při více přestupcích současně se body nesčítají, ale přiděluje se počet bodů stanovený za nejzávažnější přestupek. Každých 12 měsíců jsou řidiči bez bodového přestupku smazány 4 trestné body, pokud nespáchá žádný přestupek po dobu tří let, bodové konto bude vynulováno. Novelizací zákona byly zrušeny jednobodové přestupky, celkový počet bodovaných přestupků je aktuálně 26, oproti dřívějším čtyřicetičtyřem. 

 

Výpis z bodového konta řidiče

Výpis bodového konta získáte za poplatek osobně po předložení občanského průkazu na každé pobočce CzechPoint, nejčastěji na poště, obecním úřadě nebo magistrátu.

Tabulka bodového systému řidičů

Přestupek

Pokuta

Zákaz činnosti

Bloková pokuta

Body

Zadržení ŘP

Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky 

(§ 125c odst. 1 písm. c))

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

7

Ano

Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky 

(§ 125c odst. 1 písm. d))

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

7

Ano

Řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 1.)

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

4

Ano

Řízení vozidla cizincem po pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území ČR podle § 123c odst. 7

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 2.)

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

Ne

Ne

Způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví

(§ 125c odst. 11)

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

7 / 2

Ano / Ne

Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla podle § 6b

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 8.)

10000 – 20000

Ne

Ne

Ne

Ne

Přestupky učitele autoškoly (požití alkoholu, jiné návykové látky, atd.)

(§ 125c odst. 3)

10000 - 20000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Řízení bezprostředně po požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

(§ 125c odst. 1 písm. b))

2500 - 20000

0,5 – 1 rok

Ne

7

Ano

Řízení vozidla bez registrační značky

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 1.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Řízení vozidla se zakrytou, nečitelnou, apod. registrační značkou

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 2.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Řízení vozidla  technicky nezpůsobilého z důvodu nebezpečné závady

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 3.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

5

Ne

Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním podle § 95 nebo exekučním příkazem

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 3.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Řízení se zadrženým řidičským průkazem podle § 118b odst. 1

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 4.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

7

Ne

Řízení bez profesní způsobilosti

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 5.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

3

Ne

Řízení bez pravidelné lékařské prohlídky

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 6.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

5

Ne

Předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 7.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

7

Ne

Otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici

( 125c odst. 1 písm. f) bod 12.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

7

Ne

Neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením, atd.

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 13.)

5000 - 10000

Ne

Ne

Ne

Ne

Použití antiradaru

(§ 125c odst. 1 písm. j))

5000 - 10000

Ne

Ne

Ne

Ne

Svěření řízení vozidla osobě, o níž provozovatel nezná údaje potřebné k určení její totožnosti

(§ 125c odst. 2)

5000 - 10000

Ne

Ne

Ne

Ne

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 3.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

3

Ne

Nezastavení na signál nebo pokyn „Stůj“

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 5.)

2500 - 5000

4000 – 7500

(2x v jednom roce)

1 – 6 měsíců

(úmyslně nezastavil na pokyn „Stůj“)

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do 2500

5

Ne

Ohrožení nebo omezení chodce na přechodu, atd.

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 6.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

5 / 4

Ne

Nedání přednosti v jízdě

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 8.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

4

Ne

Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 9.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

7

Ne

Porušení omezení jízdy některých vozidel

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 17.)

2500 - 5000

Ne

do

2500

Ne

Ne

Nezastavení vozidla při dopravní nehodě

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 1.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne

7

Ne

Neohlášení dopravní nehody policistovi

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 2.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne

Ne

Ano

Neprokázání totožnosti a nesdělení údajů o vozidle ostatním účastníkům dopravní nehody

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 3.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne

Ne

Ne

Nedovolené opuštění místa dopravní nehody

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 4.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne

7

Ne

Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření nebo neodevzdání řidičského průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla

(§ 125c odst. 4)

2500 - 5000

Ne

Ne

Ne

Ne

Držení telefonu nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení při řízení

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 1.)

1500 - 2500

Ne

do

1000

2

Ne

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 4.)

1500 - 2500

Ne

do

1000

2

Ne

Nepřipoutání se bezpečnostním pásem v případě řidiče nebo nepoužití dětské autosedačky

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 10.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

3 / 4

Ne

Nepřipoutání se bezpečnostním pásem v případě přepravované osoby

(§ 125c odst. 1 písm. g))

1500 - 2500

Ne

do 2000

Ne

Ne

Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 11.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

3

Ne

Neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jízdy podle § 124 odst. 10 písm. e)

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 16.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

Ne

Ne

Nezajetí k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo neřízení se pokyny obsluhy

(§ 125c odst. 1 písm. h))

1500 - 2500

Ne

do 2000

Ne

Ne

Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 15.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

5

Ne

Porušení povinnosti dát znamení o změně směru jízdy

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 14.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

Ne

Ne

Nesplnění nebo porušení jiné povinnosti stanovené v hlavě II

(§ 125c odst. 1 písm. k))

1500 - 2500

Ne

do 2000

0 *

Ne

Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce

1500 - 2500

Ne

do 2000

3

Ne

Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

1500 - 2500

Ne

do 2000

2

Ne

Řízení se zajištěným řidičským průkazem podle § 124c

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 7.)

-

-

-

-

-

Neposkytnutí účinné pomoci účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody

-

Ne

-

7

Ne

Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku

-

Ne

-

4

Ne

Způsobení dopravní nehody nesplněním nebo porušením povinnosti řidiče

(§ 125c odst. 10)

Dle přestupku

Ne

Dle přestupku

Ne

Ne

Úplné znění zákona v paragrafovém znění hledejte na Portálu veřejné správy (portal.gov.cz).

Patří do rubriky: Motorismus
Upravit
comments powered by Disqus