Jaká je pokuta za prasklé čelní sklo podle vyhlášky v roce 2022

Za jízdu s prasklým čelním sklem více než 2 cm hrozí pokuta ve správním řízení až 10 000 Kč a 5 trestných bodů. Jezdit lze pouze s prasklinou mimo stíranou plochu. S opravou ale neotálejte, v mnoha případech je možné sklo opravit bez výměny. 

0

Co říká vyhláška

Praskliny na čelním skle vozidla ve stírané ploše o délce větší než 20 mm jsou vždy závadou ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, pročež takové vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích § 40 odst. 1 a § 40 odst. 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č.341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel. Porušením povinnosti se řidič dopustí přestupku podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 zákona.

Upravit
comments powered by Disqus