Nová pravidla jak se stát taxíkářem od 1.7.2020, bez taxametru, konec zkoušek a místopisu

Revoluce v taxislužbě, tak by se dala nazvat novela zákona o silniční dopravě. Uber a Bolt budou legální, nemusí používat taxametry, řidiče může dělat každý. 

0

Od prvního července platí novela zákona o silniční dopravě č. 115/2020 Sb., která zásadně mění platný zákon č. 111/1994 Sb., upravující mimo jiné provoz taxislužeb. 

 

Povinná registrace a nálepka na sklo

Nově veškerá vozidla přepravy osob bez ohledu na taxametr musí být registrována v evidenci vozidel taxislužby a označena na skle evidenční nálepkou. Evidenci spustí ministerstvo, bude evidovat průkaz řidiče taxislužby, jeho platnost a registrační značku evidovaného vozidla taxislužby a bude dostupná policii a místním úřadům. Do spuštění evidence vozidla zaregistruje místně příslušný dopravní úřad. Stávající vozidla musí tuto povinnost splnit do konce roku 2020. Registrace do evidence stojí 500 Kč.

 

Registrací vozidla se všem stranám zjednodušší kontrola povinnosti dostavit se 1x za rok na STK a současně s tím pojišťovna zvýší povinné ručení, často až o 100% oproti běžným vozidlům. Pouze evidované vozidlo může (ale nemusí) být označeno světelným transparentem (kloboukem) taxi, pokud není právě používáno k jiným účelům. 

 

Povinnosti dopravce a řidiče taxislužby

Dopravce (provozovatel vozidla) a řidič (zaměstanec dopravce) mají celou řadu nových i stávajících povinností:

 • řidič musí být držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
 • ruší se povinnost řidiče ze zkoušky z místopisu, obsluhy taxametru a znalosti právních předpisů.
 • řidič, není-li současně dopravcem nebo manželem, má povinnost mít uzavřenou smlouvu s dopravcem, jehož kopii musí mít ve vozidle a předložit ji ke kontrole. Pokud ji nemá, sankcionován bude dopravce. 
 • dopravce má nově výslovnou povinnost poskytnout součinnost policii při kontrolách. 

 

Nespolehlivý podnikatel v taxislužbě

Nově se může stát taxíkář nespolehlivým podnikatelem, pokud mu byl ve správním řízení prokázán přestupek při výkonu práce taxislužby: 

 • vystavení dokladu o přepravě s nepravdivými údaji,
 • účtování jízdného v rozporu s cenovými předpisy,
 • nepořízení záznamu o průběhu přepravy,
 • nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu,
 • neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru.

 

Taxametry bez paměti a nepovinné

Novela zákona ruší povinnost mít v taxametru paměťovou jednotku s čipem. Ruší se tím povinnost archivace záznamů pomocí paměťové jednotky, která se ukázala jako neúčinná. Taxametr ale musí být nadále metrologicky ověřený. 

 

Vozidlo nemusí být vybaveno taxametrem, pokud má řidič uzavřenou smlouvu se zákazníkem, nově stačí smlouva elektronická uvnitř aplikace, např. Bolt nebo Uber, za těchto podmínek: 

 • Smlouva obsahuje identifikační údaje všech smluvních stran. Řidič i cestující tedy musí přesně vědět, s kým jedou a s jakým vozem, ve smlouvě musí být uveden i případný zprostředkovatel (Uber, Bolt). 
 • Předem pevně stanovená cena přepravy, bez taxametru tedy nebude možné měnit trasu v průběhu jízdy podle přání cestujícího.
 • Smlouva musí být dostupná po zbývající část dne přepravy ve vozidle, řidič musí umožnit její předložení např. pomocí aplikace v mobilu pro kontrolu jízdy.
 • Na email zákazníka musí bezprostředně po skončení jízdy odejít elektronické potvrzení, jehož kopie musí být dostupná u řidiče v aplikaci. 
 • Pokud chce provozovatel ukončit používání taxametru, musí změnu nahlásit na dopravní odbor pod hrozbou sankce. 

Teoreticky by tedy mohl jezdit bez taxametru i běžný taxíkář, pokud si pořídí aplikaci, která všechny podmínky splní. Při nabírání z ulice by to ale vyžadovalo předem registraci cestujícího, což je téměř nereálné. 

 

Zákon přikazuje dopravci ve všech případech povinnou archivaci všech dokladů o jízdách po dobu 3 let, u plátců DPH dokonce 10 let. Nelze se tedy úplně spolehnout na data z aplikací zprostředkovatelů, ačkoli i oni mají nově povinnost údaje evidovat po dobu 3 let. 

 

Tři týdny bez sankce pro zprostředkovatele

Novinkou je ochranná lhůta 15 pracovních dní (pouze) pro zprostředkovatele, během níž nedostane žádnou sankci či pokutu za nedodržení jeho povinností:

 • pokud kontrolované vozidlo není vozidlem cestujícího nebo evidovaným vozidlem taxislužby po dobu delší než 15 pracovních dnů,
 • pokud není dopravce kontrolovaného vozidla v době poskytnutí přepravy po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem příslušné koncese,
 • jízdu provede řidič, který v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem oprávnění řidiče taxislužby.

Zákon v tomto případě zřejmě zamýšlí umožnit zprostředkovateli dostatek času pro kontrolu dopravce a řidiče, zda splnil všechny své povinnosti, PRO KTERÉ VŠAK VÝJIMKA NEPLATÍ a ti se tak vystavují riziku sankcí od první jízdy.

 

Toto konroverzní ustanovení však otevírá možnost machinací řidičům bez všech registrací, kteří se mohou opakovaně registrovat do Uberu nebo Boltu dokud je kontrola nechytí. 

Patří do rubriky: Novinky Carsharing
Upravit
comments powered by Disqus