Co dělat při vybodování řidiče v bodovacím systému, jak zabránit odebrání řidičáku

Bodovací systém řidičů je nekompromisní, pokud nasbíráte 12 trestných bodů, měli byste automaticky přijít o řidičský průkaz. Díky liknavosti úřadů a policie lze odvoláním zákaz řízení odvrátit.

0

Bodový systém platí od roku 2006. Body se připisují, každý řidič má na počátku 0 bodů, připsáním 12. bodu dochází automaticky k odebrání řidičského oprávnění (což není totéž jako řidičský průkaz!), zákazu řízení na jeden rok a začíná běžet 30 denní lhůta na vrácení řidičského průkazu. Pokud řidičský průkaz ve lhůtě nevrátíte, dostanete vždy pokutu a její uhrazení bude podmínkou zrušení zákazu řízení.

Přidělování trestných bodů

Body se řidiči přidělují za přestupky uvedené v bodovacím systému (přehled přestupků a bodů), u kterých byla na místě policie a ztotožnila řidiče, za pokuty z automatizovaných radarů se body nepřipisují.

 

Policie ani úřad řidiče o připsání bodů nijak neinformuje, proto si pravidelně stav bodů kontrolujte za 100 Kč ve výpisu z karty řidiče na CzechPointu. Absolutní většina řidičů je překvapena, když poštou obdrží na adresu trvalého pobytu Oznámení o dosažení 12 trestných bodů a pokud se ihned neodvolá, zákaz řízení automaticky nabyde platnost, nepřevzetí pošty zákaz neodkládá. 

 

Existuje možnost odmazání trestných bodů. Pokud řidič nespáchá bodovaný přestupek, každých 12 měsíců se mu automaticky odmazají 4 body. Další 3 body lze odmazat jednou za kalendářní rok absolvováním tzv. školy smyku pod podmínkou, že nemá v kartě řidiče více než 10 bodů a 7 bodový závažný přestupek. 

 

Podle statistik je nejčastěji vybodovaný pravidelný řidič za menší přestupky s najetým průměrem 25.000 km/ročně. 

 

Zákaz řízení

Odebrání řidičského oprávnění a zákaz řízení začíná automaticky běžet od okamžiku pravomocného připsání 12. bodu na 12 měsíců  a neexistuje možnost odpuštění nebo zkrácení trestu.

 

Po uplynutí jednoho roku je nutné na úřadě požádat o zrušení odebrání řidičského oprávnění a následně zažádat o vrácení řidičského průkazu. Obojí neprobíhá automaticky, společně s žádostí je povinné doložit potvrzení o úspěšném složení závěrečné zkoušky a absolvování jízd v autoškole, potvrzení o provedení psychotestů a lékařské prohlídce

Psychotesty řidiče

Povinné psychotesty u autorizovaného dopravního psychologa stojí až 2500 Kč a jsou hodně náročné, i zkušenému řidiči dají zabrat. Odborníka si vybírejte na doporučení, protože je snadné testy nesložit. Prověřuje se rychlost reakcí, odhad dopravních situací, paměť na značky v prostoru i intelekt.

 

Odvolání proti vybodování

Pokud řidič obdrží poštou Oznámení o dosažení 12 bodů, může se proti stavu bodů do 5ti kalendářních dnů odvolat a podat tzv. prvotní námitky, existuje vysoká šance na zrušení následného zákazu řízení. V takovém případě je rozhodnutí nepravomocné a řidič může do skončení námitkového řízení dál řídit.

 

V námitkovém řízení úřad přezkoumává spisy všech přestupků z karty řidiče. Díky liknavosti policistů takové spisy často neexistují nebo obsahují procesní nebo důkazní nedostatky, což vždy vede ke zrušení přidělených bodů. 

 

Pokud řidiči policista udělí pokutu za přestupek, musí přestupek zaevidovat do spisové dokumentace, která se archivuje 5 let na příslušném místním oddělení. Současně odesílá návrh na připsání trestných bodů. Úřad návrhu vždy vyhoví, aniž by zkoumal, zda je přestupek řádně zdokumentován. K tomu přistoupí až v případě námitkového řízení a pokud objeví nedostatky, body odmaže, což už v jediném případě odvrátí vybodování. 

Patří do rubriky: Motorismus
Upravit
comments powered by Disqus